KwantumKracht

KwantumKracht is een energetische behandelmethode, die ons onderbewustzijn aanspreekt. Het is ontwikkeld door Alice van den Berg en Marjolein van der Burgt. Bij deze methode werken wij binnen het kwantumveld. In het kort is dit veld een immense data-bak aan informatie. Als wij hierop intunen laat het ons, trillend op subtiele frequenties, zien en voelen. In reactie op dit contact met en in het veld ruimen ons lichaam en onze geest op wat voor dat moment mogelijk is.

KwantumKracht

De methode KwantumKracht bestaat uit 2 onderdelen:

KwantumReset
Dit proces reset het hele energetische systeem. Het verzamelpunt, de auralagen en de chakra’s zetten zich terug naar de originele blauwdruk en je systeem ruimt blokkades op. Jouw systeem bepaalt wat het los laat.

KwantumReis
De reis doen we op specifieke thema’s en op lichamelijke, emotionele en psychische klachten.

Kwantumveld

Het kwantumveld is alle informatie om ons heen in een onzichtbaar veld. Het bevat alle informatie van alles wat er ooit is geweest, nu is en nog zal gebeuren. Het wordt ook wel het veld van mogelijkheden genoemd. Tijd bestaat eigenlijk niet. Verleden, heden en toekomst komt samen in het nu, het heden.

Vanuit intentie kun je met dit veld werken. Alle informatie komt naar je toe, als je erom vraagt. Via dit kwantumveld zijn we ook allemaal met elkaar verbonden. Het kwantumveld is onderdeel van de kwantumfysica.

Kwantumfysica

De kwantumfysica zegt dat alles uit licht en informatie bestaat. Hoe lager onze trilling hoe meer vaste vorm/materie we zijn. Op het moment dat we onze trilling verhogen, worden we meer energie. We zijn dan in staat om informatie makkelijk uit te wisselen.

Met ons bewuste brein nemen we slechts 2000 bits per seconde waar. Onze ervaringen en programmeringen, opgebouwd in het leven, bepalen welke 2000 bits/s we bewust waarnemen. Door onze focus te veranderen, kunnen we andere 2000 bits/s aan informatie ontvangen. Daardoor krijgen we andere ervaringen.

Frequenties

Het kwantumveld is een oneindig veld gevuld met frequenties en energie. Alle frequenties dragen informatie. Tijdens de KwantumReset en de KwantumReis stemmen we af op de frequentie die past bij wat je wilt creëren. We veranderen je eigen trilling/frequentie zodat die matcht met de gewenste frequentie.

Je geest is als een radio-ontvanger die zich instelt op verschillende frequenties. Als je eenmaal op een bepaald station bent afgestemd, kun je de andere stations niet horen, maar je weet wel dat ze bestaan. Zo is het ook met het veld waar alle informatie die je nodig hebt beschikbaar voor je is. De informatie waartoe je toegang hebt, hangt af van jouw speciale behoefte.

We hebben allemaal toegang tot dezelfde informatie. Op ieder ogenblik gaat er een oneindige hoeveelheid informatie door je heen. Je hersenen fungeren als een filtermechanisme door de informatie te selecteren die ze als relevant beschouwen. Op die manier decoderen en analyseren wij direct de inkomende signalen om informatie te krijgen die nuttig voor ons is. Deze moet voor ons worden ontcijferd om betekenis te krijgen. Onze persoonlijke werkelijkheid is subjectief.

Elektromagnetisch veld

Wil jij een andere realiteit dan zul je een andere vibratie aan moeten nemen. Je gedachten zijn elektrisch geladen en zenden informatie uit naar het kwantumveld. Gevoelens zijn magnetisch geladen en ontvangen informatie uit het kwantumveld. Je hebt een elektromagnetisch veld om je heen hangen. Lichtgolven vormen de brug tussen aura/energieveld en lichaam. Beïnvloeding is wederzijds. Met jouw trillingsfrequentie resoneer je met jouw realiteit. Je activeert alleen die informatie die matcht bij jouw verwachtingen en gedachten. Het was er altijd, je hebt dat niet gecreëerd, maar je neemt het ineens waar. Dat is wat jij uitzendt naar het veld.

Kwantumbewustzijn

De problemen ontstaan vaak op het moment dat we door conditioneringen en beperkende overtuigingen van ons zelf afwijken of ons beperken. Via je hart ben je verbonden met je kwantumbewustzijn. Wij gebruiken maar een paar procent van onze totale vermogens. We kunnen alles creëren wat we ook willen. Alleen je eigen fantasie kan je daarbij begrenzen. Kwantumbewustzijn gaat om het erkennen van je ongelimiteerde potentieel en het inzetten daarvan in de praktijk. Genezing vindt plaats zonder dat het bewuste ik daaraan deelneemt. Daarom is KwantumKracht zo krachtig!

Reacties zijn gesloten.