Onderzoek

We vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in de werking en het effect van KwantumKracht en daarom doen we onderzoek.

In 2020 zijn we gestart met een pilot onderzoek onder 12 deelnemers. Dit was met name bedoeld om onze methodiek te testen. Ook wilden we al resultaten verkrijgen van het effect van onze behandeling op de gezondheid en welzijn van onze deelnemers.

We hadden op dat moment geen strenge selectiecriteria. Mensen met gezondheidsklachten (lichamelijk of psychisch) konden meedoen. Ook iedereen die moeite had met bepaalde issues in het leven, zoals in werk of relaties. Mensen die best tevreden waren over hun leven en graag meer uit hun leven wilden halen, waren ook welkom.

Deelnemers onderzoek

In de pilot zaten dan ook deelnemers met uiteenlopende klachten. Sommigen waren heel gezond en hadden problemen in hun relatie of hadden last van repeterende negatieve gedachten en onzekerheid. Gezondheidsklachten liepen uiteen van stress, onrust, burnout, oorsuizen (tinnitis), slaapproblemen, rugklachten, vermoeidheid, paniekaanvallen, rouw, verlatingsangst, stemmingswisselingen, tot ernstig ziek.

Het was een pilot van vier maanden, die bestond uit vier behandelingen. In de eerste behandeling deden we een intake. De deelnemer kreeg een KwantumReset behandeling. Dit is een energetische reset, dat het hele energiesysteem (aura, chakra’s, verzamelpunt) opschoont. De andere drie behandelingen werd er specifiek gewerkt aan thema’s van de deelnemers. Ze brachten hun gezondheidsklachten in of datgene waar ze tegenaan liepen in hun leven en wat ze anders wilden.

De deelnemers hielden een dagboek bij en vulden regelmatig vragenlijsten in.

Resultaten en ervaringen n.a.v. de pilot

Elf van de 12 deelnemers ervaarden positieve veranderingen ten aanzien van de hoofdklacht waar ze mee kwamen, als ook op andere terreinen in hun leven. Deelnemers ervaren de behandelingen als prettig en interessant. Het geeft inzicht en ontspanning.

Ondermeer werden de volgende verbeteringen/veranderingen genoemd:

 • Rust
 • Beter slapen
 • Relaties verbeteren, incl. de communicatie
 • Heftige gebeurtenissen raken minder/ minder meegaan in gedoe
 • Lekker in hun vel
 • Energie
 • Inzicht
 • Tinnitis is verdwenen
 • Staat positief in het leven
 • Voelt zich sterker
 • Bij zichzelf blijven
 • Voelt zich gezond
 • Sneller moeilijke dingen aanpakken die totaal uit zijn comfortzone zijn

Een deelnemer heeft alleen na de KwantumReset positieve veranderingen ervaren. Daarna niet meer. Door de coronacrisis voelde ze zich (nog) neerslachtiger.

Conclusie

De KwantumKracht behandelingen leveren veel positieve veranderingen op in korte tijd.
We hebben veel geleerd uit de pilot en zijn bezig met de voorbereidingen voor een groter onderzoek. Ook hebben we naar aanleiding van de pilot besloten ons te richten op een specifieke doelgroep: mensen met slaapproblemen. 

Reacties zijn gesloten.